Opleidingen maken ons nog beter

Opgehaald

0
0% bereikt van het totaalbedrag € 3.700

Om ons werk te kunnen blijven doen, ook in de toekomst is het noodzakelijk om onze vrijwilligers goede opleidingen te geven. In 2022 willen wij 2 van onze mensen naar een opleiding tot O.S.C. (On Scène Coördinator) sturen, hier leren ze ter plaatse van een incident de hulpverlening in goede banen te leiden en te coördineren  en hierbij op de juiste en meest efficiënte manier gebruik te maken van de aanwezige vaartuigen, mensen en (technische) hulpmiddelen.

 

Kosten van deze noodzakelijke opleiding: 1850euro per cursist. 

Helpt u mee om onze mensen naar school te kunnen sturen?